JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Att arbeta på Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta allmänna förvaltningsdomstol och prövar bl.a. överklaganden av kammarrätternas avgöranden. Mer information om domstolens verksamhet finns att läsa under rubriken Om domstolen.

På Högsta förvaltningsdomstolen arbetar cirka 80 personer, varav drygt hälften är jurister. Högsta förvaltningsdomstolen finns på Riddarholmen i Stockholm. Några justitiesekreterare arbetar på distans från andra domstolar i landet.

Högsta förvaltningsdomstolens personal är, bortsett från justitieråden, indelad i tre beredningsenheter samt en administrativ enhet. Domstolens beredande enheter är specialiserade och hanterar socialförsäkringsmål m.m., sociala mål och tvångsmål m.m., respektive skattemål. Mer information om arbetet på Högsta förvaltningsdomstolen finner du på sidan Organisation

Tjänster hos Högsta förvaltningsdomstolen annonseras under rubriken Lediga anställningar.
Senast ändrad: 2018-02-16

Högsta förvaltningsdomstolen, Kammarrättens hus

Fotograf: Åke E:son Lindman