JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2012-10-09

Kammarrätten avgjorde mål innan överklagandetiden gått ut och part inte hade slutfört sitt talande. Återförvisat till kammarrätten.

2012-09-14

Fråga vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling om tiden för leverantörer att vidta åtgärder inför avtalsstart varit tillräcklig.

2012-09-14

Fråga vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling om tiden för leverantörer att vidta åtgärder inför avtalsstart varit tillräcklig.

2012-06-11

Förvaltningsrätts dom att ogiltigförklara ett avtal som slutits efter en offentlig upphandling har ansetts inte vara ett beslut av sådant slag som gäller omedelbart. Det har därför saknats förutsättningar för inhibition av förvaltningsrättens dom.

2012-05-10

Ett beslut om tjänstekoncession har ansetts inte kunna prövas av förvaltningsdomstol.

2012-05-10

Beslut att anta anbud om regelbunden lufttrafik på flyglinje efter ett offentligt anbudsförfarande enligt EU:s lufttrafikförordning har ansetts överklagbart hos förvaltningsdomstol.

2012-02-13

Fråga om leverantör som begärt överprövning och enbart yrkat rättelse av upphandling har rätt att överklaga förvaltningsrättens dom om att upphandlingen ska göras om.

2012-02-13

En leverantör som ansökt om överprövning av en offentlig upphandling och yrkat viss rättelse har ansetts inte ha talerätt mot ett beslut att upphandlingen ska göras om.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Offentlig upphandling

Vad är RSS?