JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2012-12-17

Rätt att ta del av allmän handling.

2012-11-08

Rätt att ta del av allmän handling i mål om sjukersättning.

2012-11-06

Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på tingsrätter i en tabell över utdömda brottspåföljder.

2012-10-05

Fråga om att ta del av handlingar i ett mål på kammarrätten.

2012-06-05

Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska självbetjäningstjänster ansetts personuppgiftsansvarig för den behandling som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan.

2012-05-04

Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhetsprövning av domare.

2012-03-22

Fråga om behandling av personuppgifter som sker genom kameraövervakning inomhus i en gymnasieskola under ordinarie skoltid är förenlig med personuppgiftslagen.

2012-03-22

Kameraövervakning av bl.a. korridorer och uppehållsrum i en gymnasieskola under ordinarie skoltid har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?