JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar

Rättsprövningar

2013-12-20

Överklagande av ett beslut från Migrationsverket.

2013-12-18

Rättsprövning avseende vattenskyddsområde för Ingarö grundvattentäkt, Värmdö kommun.

2013-11-22

Rättsprövning av beslut avseende Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession mellan Ed och Nössemark i Dals-Eds kommun.

2013-11-08

Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd.

2013-06-24

Ansökan om rättsprövning avseende godkännande av arbetsplan för anläggning av gång- och cykelväg längs väg 1323 mellan Höör och Skånes djurpark.

2013-06-18

Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. Rättsprövning.

2013-06-13

Regeringens beslut att avslå bolagets överklaganden innebar inte någon prövning av bolagets civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (se bl.a. RÅ 2009 ref. 90, RÅ 2010 not. 112 och HFD 2011 not. 2). Ansökningen om rättsprövning ska därför avvisas. 

2013-06-13

Ansökan om rättsprövning angående förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen (1972:719) avseende fastigheten Helsingborg Döshult 3:44 i Helsingborgs kommun.

2013-05-14

Rättsprövning avseende vattenskyddsområde för Dömestorps grundvattentäkt, Laholms och Båstads kommuner.

2013-03-15

Ansökan om rättsprövning av Socialdepartementets beslut 2012-06-07 angående bygglov för ändringsarbeten på fastigheten Kallax, Luleå kommun.

2013-03-05

Rättsprövning, nätkoncession avseende kraftledning, Östergötlands och Jönköpings län.

2013-02-27

Rättsprövning avseende detaljplan för Västra Femöre etapp 1C+1D i Oxelösunds kommun.

2013-02-25

Rättsprövning avseende fastställande av järnvägsplan för Mälarbanan, Barkarby-Kallhäll, Järfälla kommun.

2013-02-07

Rättsprövning, fråga om ändring av detaljplan för Mellby 27:76 och del av 3:121 i Kivik, Simrishamns kommun.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rättsprövningar

Vad är RSS?