JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2014-10-30

Fråga om upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling.

2014-06-30

Fråga om vad som kan anses vara "ringa fall" i ett mål om upphandlingsskadeavgift.

2014-02-20

Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Offentlig upphandling

Vad är RSS?