JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar

Rättsprövningar

2014-10-29

Ansökan om rättsprövning i ärende om bearbetningskoncessioner för området Rönnbäcken K nr 1 i Storumans kommun, Västerbottens län; inhibition.

2014-10-28

Rättsprövning; tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad flygplatsverksamhet m.m. vid Uppsala flygplats, Ärna, Uppsala kommun; inhibition.

2014-10-14

Ansökan om rättsprövning avseende beslut att bilda Svartåns naturreservat på del av fastighet Paradishyttan, Filipstads och Hagfors kommuner.

2014-06-26

Ansökan om rättsprövning rörande beslut om bygglov för fem vindkraftverk på Älvdalens besparingssskog S:1 och Väsa 1:8, Älvdalens kommun.

2014-06-26

Ansökan om rättsprövning rörande bygglov för uppförande av sammanlagt fyra vindkraftverk på Badene 2:1, 4:1 och 4:2 (numera Badene 2:1) i Vara kommun.

2014-06-09

Rättsprövning i mål rörande utvidgning av och föreskrifter för naturreservatet Kanterboda, Örebro kommun.

2014-06-09

Ansökan om rättsprövning avseende nätkoncession för linje för en ny 130 kV ledning mellan Blybergs kraftstation och Näckådalen i Älvdalens och Mora kommuner, Dalarnas län.

2014-05-27

Ansökan om rättsprövning rörande förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Torhamn 5:51, Karlskrona kommun

2014-05-27

Rättsprövning; naturreservatet Gräsö östra skärgård, Östhammars kommun.

2014-05-09

Ansökan om rättsprövning rörande bygglov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Vånga 7:1 i Vara kommun.

2014-05-09

Ansökan om rättsprövning i mål om bygglov på Nordmanneröd 1:11 i Uddevalla kommun.

2014-04-28

Rättsprövning av regeringens beslut avseende tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av gruppstation för vindkraftverk på Lunnekullen, Tibro och Karlsborgs kommuner.

2014-04-14

Ansökan om rättsprövning avseende tillstånd till expropriation av fht. Korsta 7:40, 7:41, 7:42 m.fl. i Skön, Sundsvalls kommun.

2014-03-20

Bildande av Naturreservat Foteviksområdet, Malmö och Vellinge kommuner.

2014-03-18

Ansökan om rättsprövning; Sladans Naturreservat, Umeå kommun.

2014-03-04

Rättsprövning; tillstånd att uppföra och driva högst 14 vindkraftverk på fastigheterna Magderud 1:1 och 2:1 i Töreboda kommun samt Hanhult 2:9 och Stenbäcken 1:2 i Karlsborgs kommun.

2014-03-04

Rättsprövning; tillstånd att uppföra och driva fyra vindkraftverk på fastigheterna Laggarebolet 1:10 och Bjärg 1:13 i Hjo kommun samt Spännefalla 1:21 i Tibro kommun.

2014-01-24

Ansökan om rättsprövning rörande byggnadslov för vindkraftverk på fastigheten Simontorp 1:10 i Vänersborgs kommun.

2014-01-24

Ansökan om rättsprövning rörande byggnadslov för vindkraftverk på fastigheterna Åmot 1:2 och Åmot 1:5 i Melleruds kommun.

2014-01-24

Ansökan om rättsprövning för byggnadslov för vindkraftverk på fastigheten Balltorp 1:28, Vänersborgs kommun.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rättsprövningar

Vad är RSS?