JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar

Rättsprövningar

2015-11-17

Rättsprövning av Regeringens beslut i fråga om överklagandet av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg E4 Förbifart Stockholm, förändring av väghållaransvar samt indragning av väg m.m. i Huddinge, Ekerö, Stockholms, Järfällas och Sollentunas kommuner, Stockholms län.

2015-11-09

Rättsprövning; bearbetningskoncession för området Håkansbodagruvan K nr 1 i Lindesbergs kommun, Örebro län.

2015-06-23

Rättsprövning; förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Hasslö 9:171, Garpen, Karlskrona kommun.

2015-06-05

Rättsprövning; förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen.

2015-04-22

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut rörande vattenskyddsområde för vattentäkterna Källeberg, Sturebadet och Bronäs, Ulricehamns kommun.

2015-03-20

Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut rörande förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen i Oskarshamns kommun.

2015-03-19

Ansökan om rättsprövning avseende förundersökningstillstånd för kraftledning i Oskarshamns kommun.

2015-01-19

Ansökan om rättsprövning av Regeringens (Miljödepartementet) beslut rörande Hjortmarka naturreservat.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rättsprövningar

Vad är RSS?