JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2016-12-22

Vid offentlig upphandling är likabehandlingsprincipen av avgörande betydelse för vilka ändringar som kan ske av ett avtals innehåll under avtalstiden.

2016-12-20

När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är föremål för prövning i domstol ska ett samtidigt pågående mål om överprövning av själva upphandlingen inte skrivas av.

2016-06-29

Ett statligt bolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för universitet och högskolor(Akademiska Hus AB) har ansetts utgöra ett offentligt styrt organ som ska jämställas med myndighet vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling.

2016-05-20

Vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling har, framförallt med hänsyn till likabehandlingsprincipen, en upphandlande myndighet ansetts ha handlat rätt när den förkastat ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav (I) och felaktigt när myndigheten godtagit ett anbud med bortseende från ett sådant krav (II).

2016-01-28

Fråga om tillämpning av bestämmelserna om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling (I och II).

2016-01-28

Offentlig upphandling

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Offentlig upphandling

Vad är RSS?