JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvångsvårdsmål

Tvångsvårdsmål

2016-11-08

Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.

2016-07-21

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

2016-06-20

Skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt förtroende för har ansetts föreligga när några betydande biträdeskostnader ännu inte kunnat uppstå i målet.

2016-06-10

Fortsatta beslut om tvångsvård av en patient som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning men som varit avviken sedan mycket lång tid, har inte ansetts proportionerliga.

2016-02-08

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Tvångsvårdsmål

Vad är RSS?