JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2017-11-10

Rätt att ta del av allmän handling.

2017-06-21

Rätt att ta del av allmän handling.

2017-06-19

Fråga om en myndighet är skyldig att lämna ut uppgifter i en s.k. e-postlogg som avslöjar vem som lämnat in ett meddelande avsett endast för offentliggörande i periodisk skrift som ges ut av myndigheten.

2017-04-04

En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning och därmed utgjort allmänna handlingar.

2017-03-20

Rätt att ta del av allmän handling.

2017-03-02

Utlämnande av handlingar i mål om ordningsvakt.

2017-02-13

Rätt att ta del av allmän handling.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?