JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: 1087-08 , skiljaktig mening

En privatperson som fört in 210 l spritdrycker har ålagts att betala skatt för dryckerna i Sverige med stöd av lagen om alkoholskatt. Fråga om förutsättningar föreligger att med stöd av 2 kap. 16 § lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter vägra lämna ut varorna.

Tillhörande dokument