JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: 8165-08 , skiljaktig mening

Fråga om resning. I ett mål om uppskovsavdrag vid byte av bostad har kammarrätten inte medgett avdrag med hänvisning till att det då gällande kravet att ersättningsbostaden skulle vara belägen i Sverige inte uppfyllts. Att EU-domstolen senare funnit detta krav oförenligt med unionsrätten har inte ansetts utgöra grund för resning.

Tillhörande dokument