JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 1480-15

Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Tillhörande dokument