JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 1828-12, Mål nr 4544--4546-11

EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen ska tillämpas trots att ett av de berörda företagen är hemmahörande i Polen (I) respektive att det mellan de berörda aktiebolagen finns ett företag hemmahörande i Nederländerna (II).

Tillhörande dokument