JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 1963-14

Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen förmedling av transaktioner rörande betalningar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument