JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mänskliga rättigheter: Mål nr 2047-14

Ett tillstånd till bearbetningskoncession enligt minerallagen har inte omfattat för driften nödvändiga anläggningar. Denna begränsning har medfört att en samlad bedömning av verksamhetens påverkan på angränsande Natura 2000-områden inte har gjorts.

Tillhörande dokument