JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 2428-13

Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringsutbildning i Sverige.         

Tillhörande dokument