JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 3107-16

Upplåtelse av s.k. serverrack i en datorhall har ansetts utgöra uthyrning av fast egendom. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument