JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 3785-12

Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 § 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd.

Tillhörande dokument