JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 3830-17

Fråga om vilka regler som är tillämpliga vid överprövning av en direktupphandling samt om innebörden av de allmänna principerna för upphandling vid en sådan överprövning.

Tillhörande dokument