JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 4092-17

Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.

Tillhörande dokument