JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 4310-11

Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

Tillhörande dokument