JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 4382-4383-13

Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011.                      

Tillhörande dokument