JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 5020-11

Fråga om el som ett bolag producerat i ett vindkraftverk är undantagen från skatteplikt när elen används vid bolagets uthyrning av byggnader. Förhandsbesked angående energiskatt.

Tillhörande dokument