JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 5404-08, Mål nr 765-11

Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas.

Tillhörande dokument