JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 5924-17

Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas.

Tillhörande dokument