JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 5926-12

Den som sänds ut för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst och då inte är folkbokförd i Sverige omfattas inte av 14 § folkbokföringslagen. Även fråga om bestämmelserna i 3 § i lagen strider mot EU-rätten.

Tillhörande dokument