JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 5928-18

Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.

Tillhörande dokument