JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mänskliga rättigheter: Mål nr 6065-14, Mål nr 6781-14

Om skattetillägg har påförts innan åtal väckts för skattebrott kan inte förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff föranleda att en lagakraftvunnen dom i skattemålet undanröjs. Det gäller även om det skatterättsliga förfarandet avslutades sist och oberoende av om domen i brottmålet var friande och när den vann laga kraft (I och II).

Tillhörande dokument