JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 6121-15

Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Tillämpning av 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen.

Tillhörande dokument