JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 6309-14

Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information om det konkurrerande anbudet. Detta förfarande har ansetts strida mot likabehandlingsprincipen.

Tillhörande dokument