JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 7041-17

Uttag av obetalda semesterdagar ska inte jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

Tillhörande dokument