JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 7525-10

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

Tillhörande dokument