JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mänskliga rättigheter: Mål nr 7936-11

Fråga om ett annat lands regler om villkorlig frigivning ska beaktas när ett där ådömt fängelsestraff ska verkställas här i landet.

Tillhörande dokument