JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 8147-13

Ett interimistiskt yrkande i fråga om ett avtals ogiltighet i ett mål om offentlig upphandling har prövats med ledning av 28 § förvaltningsprocesslagen.

Tillhörande dokument