JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 884-15

Ett statligt bolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för universitet och högskolor(Akademiska Hus AB) har ansetts utgöra ett offentligt styrt organ som ska jämställas med myndighet vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling.

Tillhörande dokument