JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd

Alla överklaganden tas inte upp till prövning utan endast sådana där Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd.

Huvudregeln är att prövningstillstånd bara lämnas om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge ledning för hur andra liknande fall skall bedömas.

Den omständigheten att kammarrätten kanske skulle kunna ha dömt på ett annat sätt räcker som regel inte för att Högsta förvaltningsdomstolen skall ta upp målet och pröva det. 
Senast ändrad: 2019-02-12