JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2018-09-18

Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå. (Mål nr 2768-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2751-17).

2016-03-08

Fråga om tillämpningen av bestämmelsen om transporttjänster i 1 kap. 8 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. (Mål nr 3999--4000-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 603--604-14).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Offentlig upphandling

Vad är RSS?