JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling:

Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att förordna att ett avtal, som trots att det har förklarats ogiltigt, ändå ska bestå. (Mål nr 2768-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2751-17).