JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål:

Assistansersättning; fråga om behov av hjälp att kommunicera med andra genom taktilt teckenspråk ska anses utgöra ett grundläggande behov. (Mål nr 4667-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3822-15)