JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvångsvårdsmål

Tvångsvårdsmål

2017-07-13

Fråga om förutsättningarna för att besluta om vård enligt 1 och 2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga vid misstanke om s.k. skakvåld eller annat tillfogat yttre våld mot huvudet på ett sex månader gammalt barn. (Mål nr 991-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5470-16).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

RSS-ikon Tvångsvårdsmål

Vad är RSS?