JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tillstånd till att mål prövas av kammarrätten

I många fall måste kammarrätten först lämna prövningstillstånd för att en förvaltningsrätts dom eller beslut ska prövas i sak av kammarrätten. Om kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen kan då, under vissa förutsättningar, besluta att kammarrätten ska pröva överklagandet. Målet skickas då tillbaka till kammarrätten för prövning där.

Listan nedan innehåller endast de mål i vilka Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att kammarrätten ska pröva domen eller beslutet som överklagats från förvaltningsrätten på grund av att Högsta förvaltningsdomstolen anser att en sådan prövning kan bidra som vägledning för rättstillämpningen. Målet tas bort från listan när det har avgjorts av kammarrätten.

(Kronologisk ordning)

 

Avgörande

2018-05-30

Offentlig upphandling; tillstånd till prövning i kammarrätten. (Mål nr 1909-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2237-18)

2018-03-27

Förbud enligt djurskyddslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten. (Mål nr 6828-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1979-17)

2018-02-26

I målet aktualiseras frågan om den omständigheten att deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin inte har lett till ett arbete och Arbetsförmedlingen anser sig ha uttömt sina resurser kan utgöra särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin. (Mål nr 5774-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 662-17)

2017-12-20

Föreläggande enligt socialtjänstlagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten. (Mål nr 3895-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1503-17)