JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Silfverberg, Christer

Född 1951

Ledamot av domstolen sedan 2012

Juris kandidatexamen 1976
Tingstjänstgöring  1976-1979
Kammarrättsassessor 1986
Juris doktor 1992
Docent i finansrätt 1993
Professor i finansrätt, Stockholms universitet 2002-2011

Offentliga utredningsuppdrag
Expert i flera statliga utredningar på skatteområdet under tiden 1997-2009
Särskild utredare, Utredningen om översyn av 3:12-reglerna (Fi 2014:06)

Andra uppdrag
Sekreterare i Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet 1983-1988
Ledamot i Skatterättsnämnden 1997-2007
Styrelseledamot i Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur i Stockholm 2006-2011
Prodekanus för Juridiska fakulteten, Stockholms universitet 2006-2008
Ledamot i styrelsen för Juridisk Tidskrift


Vetenskaplig verksamhet och undervisning
Författare och medförfattare till ett stort antal publikationer inom skatterättens område, bl.a. Inkomstskatt och Socialavgifter
Undervisning i skatterätt vid Stockholms universitet och Domstolsverket
Handledare för ett flertal doktorander i skatterätt 1995-
Fakultetsopponent och ledamot i betygsnämnd vid ett flertal disputationer på skatteområdet 1995-2011
Senast ändrad: 2015-12-03