JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nymansson, Erik

Född 1960

Ledamot av domstolen sedan 2010

Juris kandidatexamen 1988


Tingstjänstgöring  1988-1990

Assessor i Svea hovrätt 1994

Utredningssekreterare 1995

Rättssakkunnig och kansliråd i Finansdepartementet 1996-2002

Departementsråd i Finansdepartementet 2002-2008

Expeditions- och rättschef i Finansdepartementet 2008-2010

 

 

Offentliga utredningsuppdrag

Särskild utredare, Utredningen om vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet 2016-2018

Sakkunnig eller expert i ett antal utredningar

 

 

Andra uppdrag

Ledamot i Domarnämnden 2015-

Ledamot (ersättare) i nämnden för Valmyndigheten 2015-

Ledamot i Konstfacks styrelse 2017-

 
Senast ändrad: 2018-05-07