JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Jermsten, Henrik

Född 1961

Ledamot av domstolen sedan 2006

Ordförande på avdelning sedan 2012

 

Juris kandidatexamen 1991
 
Tingstjänstgöring 1991–1993
Hovrättsassessor i Svea hovrätt 1996
Rättssakkunnig och kansliråd i Justitiedepartementet 1996–1998
Departementsråd och chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet (L6) 1998–2006

Offentliga utredningsuppdrag
Expert i ett antal lagstiftningskommittéer och utredningar
Sakkunnig i Grundlagsutredningen 2004–2008
Ordförande i E-offentlighetskommittén 2008–2010
Särskild utredare i Informationshanteringsutredningen 2011–2015
Särskild utredare i utredningen Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete 2015-2016
Ordförande i den parlamentariskt sammansatta kommitté som har i uppgift att utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetens område (dir. 2018:51)

Andra uppdrag
Ordförande i granskningsnämnden för radio och TV 2012-2018
Ordförande i nämnden för Valmyndigheten 2015-2016
Sekreterare i den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena 1997–2008, styrelseledamot 2008-
Ordförande i den svenska avdelningen av Nordiska Administrativa förbundet, NAF, 2009–2016

Övrigt
Medförfattare till juridisk litteratur rörande främst konstitutionella ämnen
Senast ändrad: 2018-06-27