JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Almgren, Karin

Född 1952

Ledamot av domstolen sedan 2001

Juris kandidatexamen 1974

Ekonomexamen 1978

Tingstjänstgöring 1974-1976

Aspirant/fiskal/assessor i Kammarrätten i Stockholm 1977-1981

Kommittésekreterare i Skatteförenklingskommittén 1982-1988

Rättssakkunnig i Finansdepartementet 1988-1992

Departementsråd i Finansdepartementet 1992-1998

Lagman i Kammarrätten i Stockholm 1998-2000

 

Offentliga utredningsuppdrag
Särskild utredare Utredningen om kontroll i kommunkontosystemet 2001

Särskild utredare Utredningen om kronofogdemyndigheternas organisation och arbetsuppgifter, m.m. 2002-2003

Särskild utredare Internutredningsutredningen 2005-2006

Särskild utredare Utredningen om rättsväsendet i skatteförfarandet 2012-2013

Sakkunnig eller expert i ett antal utredningar, främst på skatteområdet

 

Andra uppdrag
Ordförande i Centrala etikprövningsnämnden

Vice ordförande i Statens ansvarsnämnd

 

Övrigt
Medförfattare i lagkommentarer rörande skatteförfarandet m.m.

 
Senast ändrad: 2016-09-08