JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Andersson, Mari

Född 1954

Ledamot av domstolen sedan 2015

 

Juris kandidatexamen 1977

Tingstjänstgöring 1978–1980

Domarutbildning vid Kammarrätten i Stockholm 1980–1985

Rättssakkunnig i Statsrådsberedningen 1986–1990

Rättssakkunnig/utredningssekreterare/sakkunnig i Finansdepartementet 1990–2001

Skattekonsult vid ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers 2001–2002

Chefsrådman i Länsrätten i Stockholm 2002–2004

Lagman i Länsrätten/Förvaltningsrätten i Stockholm 2005–2013

Tf kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm 2013–2015

 

Offentliga utredningsuppdrag

Särskild utredare i utredningen om Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76

Expert i några utredningar bl.a. Förtursförklaring i domstol, SOU 2008:16

Sekreterare i Skattelagskommittén som utarbetade Inkomstskattelagen, SOU 1997:2

 

Övrigt

Styrelseordförande i Hjärt-Lungfonden, sedan 2012

Styrelseledamot i Arbetsförmedlingen, sedan 2014

Ledamot i Partibidragsnämnden, sedan 2014

Styrelseledamot i stiftelsen Centrum för Skatterätt, sedan 2015

Medförfattare till Kommentaren till Inkomstskattelagen

 
Senast ändrad: 2017-09-20