JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Classon, Per

Född 1961

Ledamot av domstolen sedan 2014

 

Juris kandidatexamen 1988

Notarietjänstgöring 1990-1992

Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1996

Bolagsjurist, Skandinaviska Enskilda Banken AB 1997-1998

Kommittésekreterare 1998 års parlamentariska Fastighetsbeskattningskommitté 1998-2000

Rättssakkunnig  på Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning  2001-2004

Departementsråd på Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning 2005-2009

Finansråd och avdelningschef för Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning 2009-2014

 

 

Offentliga uppdrag

Deltagit som expert i kommitté och utredningar på bl.a. skatteområdet

Ledamot i Skatteverkets insynsråd 2009-2011

Ledamot i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet 2011-2016
Senast ändrad: 2017-09-20