JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgifter för beställning av domar och beslut

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Den som begär att få ta del av en handling har rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Om den som begär att få ut handlingen vill vara anonym kan handlingen inte skickas, utan får hämtas i Högsta förvaltningsdomstolens reception.

Nedan ser du vad det kostar att få kopior av allmänna handlingar:

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). Upp till nio handlingar är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

Ljudfiler på CD/DVD

120 kronor per CD/DVD

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Att beställa

För att beställa kopia av en handling kan du fylla i detta formulär. Du kan också ringa eller besöka oss.
Senast ändrad: 2017-02-09