JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av handlingar från Högsta förvaltningsdomstolen

Ange vilken typ av dokument du vill beställa:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skicka beställning med:
Skicka beställning med: 


Senast ändrad: 2017-03-31

Information om avgift

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Den som begär att få ta del av en handling har rätt att vara anonym. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Vid fakturering behöver domstolen organisations- eller personnummer. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Om den som begär att få ut handlingen vill vara anonym kan handlingen inte skickas, utan får hämtas i Högsta förvaltningsdomstolens reception.

Kostnad för att få kopior av allmänna handlingar