JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av handlingar från Högsta förvaltningsdomstolen

Ange vilken typ av dokument du vill beställa:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skicka beställning med:
Skicka beställning med: 


Senast ändrad: 2019-01-23

Information om avgift

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Den som begär att få ta del av en handling har rätt att vara anonym. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Vid fakturering behöver domstolen organisations- eller personnummer. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Om den som begär att få ut handlingen vill vara anonym kan handlingen inte skickas, utan får hämtas i Högsta förvaltningsdomstolens reception.

Kostnad för att få kopior av allmänna handlingar

Information om säker e-post


Vid beställning av allmän handling som önskas fås elektroniskt använder Högsta förvaltningsdomstolen säker e-post. Detta är för att skydda känsliga personuppgifter.
Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad.
Meddelanden kan skickas på två olika sätt:
Med kod (SMS-autentisering) – i detta fall skickas aviseringsmeddelandet till mottagarens e-postlåda. När mottagaren klickar på länken i aviseringen skickas ett sms med en kod till mottagrens mobiltelefon. För att kunna öppna meddelandet måste koden som har skickats till mottagaren anges.
Utan kod – i detta fall behöver mottagaren inte göra någonting annat än att öppna meddelandet via länken.

Läs mer om säker hur säker e-post fungerar:
Hur fungerar säker e-post